ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.64 ถึงวันที่ 29 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
 
     
                                         บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า  จำกัด 
         รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
                                         จำนวน 100 ทุน

นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่    https://drive.google.com/file/d/1hmZLC7MMHQjPl9fyJIB1jmOhJ2CsidPh/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Fb : ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
โืทร : กุลณิชา นรเศรษฐพงษ์ (พี่ดี) 084-966-7705