ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภารกิจหอพัก
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.64 ถึงวันที่ 28 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ปิดแผงกัน TSU.PT SB)
 
     


ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิดแผงกั้นหน้าหอพัก ประตูหอพัก และลงชื่อเข้าหอพัก

โครงการ TSU.PT Sandbox ภาคเรียนที่ 2/2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร