ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
 
     
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

        1. นางสาวกิ่งกาญจนา บุญเชิด  : นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
        2. วัชรพงศ์ ล่วงห้อย  : นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
        3. ชนัญธิดา ทองเรืองสุกใส  :  นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
        4. อาธัญญา บวรชัยกุลชญา :  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
        5. ณัฐวดี ล่องทอง :  นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
        6. อังคณา แก้วพิพัฒน์ :  นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

สอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
กุลณิชา นรเศรษฐพงษ์ (พี่ดี) 084-966-7705       
 Fanpage facebook : ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง