ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหอพักนิสิต]
 
     
[สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหอพักนิสิต]

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ที่ปรึกษาหอพัก และพนักงานทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ประจำกลุ่มอาคารหอพักนิสิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหอพักนิสิต ก่อนเปิดหอพักให้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรให้ นิสิต บุคลากร และทุกคนที่อยู่ภายในหอพักนิสิต ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักคุ้มครอง ให้ปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง อยู่เย็นเป็นสุข