ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ก.ค.65 ถึงวันที่ 3 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ TSU First meet 65
 
     
                 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ TSU First meet 65 
ต้อนรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565 ปาริชาตช่อที่ 54  ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ปาริชาตช่อที่ 54) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ขบวนเกียรติยศจากคณะต่างๆ การแสดง ถิ่นรัก ทักษิณ President Talk  ทางเธอ ทางฉัน ทางฝัน ทางเดียวกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ปาริชาต ตัวแทนนิสิตกล่าวปฎิญาณตนเป็นศิษย์ปาริชาต โดยนายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2565 พิธีแสดงเจตจำนงร่วมกัน “he University of Glocalization TSU inspiration  นิสิตรุ่นใหม่ ทำอย่างไรให้เดินไกลกว่าที่คิด โดย คุณณัฐพงค์ ธานีรัตน์ CEO  Whiteway กิจกรรม สันฯ สร้างสุข”โดย สันทนาการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ การแสดงคอนเสิร์ต โดย Am Seatwo VS 
เพลง วิสสุตา