ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
ประกาศจากฝ่ายกิจการนิสิต
ประกาศจากกลุ่มภารกิจหอพัก
 
ประกาศจากกลุ่มภารกิจหอพัก กลับหน้าหลัก