ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.64 ถึงวันที่ 29 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการพิจารณาทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง... ผลการพิจารณาทุนการศึกษานิสิตที่ได้่รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศและตรวจสอบรายชื่อ