ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.64 ถึงวันที่ 28 พ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพบรรยากาศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ TSU.PT Sandbox ใช้บริการร้านอาหาร Food Truck
 
     
[ภาพบรรยากาศ]
  นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ TSU.PT Sandbox  ใช้บริการร้านอาหาร Food Truck จับจ่ายชื้อของบริโภค ที่มาเปิดให้บริการนิสิตภายในหอพักนิสิต ตลอดระยะเวลา 4 เดือนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เปิดบริการภายใน 21:00 น. ของทุกวัน