ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภารกิจหอพัก
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ... การจองหอพักนิสิต โครงการ TSU.PT Sandbox
 
     
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง...การจองหอพักนิสิต โครงการ TSU.PT Sandbox
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ